VEJLEDNINGER

Patientvejledning Øjenklinikken Havneparken

 

         Tørre/ våde øjne

Tørre øjne er et stort problem for mange og kan give mange forskellige symptomer lige fra tørhed til våde øjne. Ofte beskrives generne som: 

  • Svidende fornemmelse 
  • Grus fornemmelse 
  • Sløret syn
  • Træthed i øjnene
  • Røde øjne
  • Våde øjne/ tåreflod
  • Nedsat syn ved bilkørsel om natten

Den hyppigste årsag er ubalance i tårrefilmens sammensætning, for lille tårreproduktion eller en kombination af begge.

Tilstanden kan oftes lindres ved brug af kunstig tårrevæske, som kan købes i håndkøb på apoteket, hvor man kan få god vejledning. 

Dråberne skal bruges efter behov, men det er vigtigt at starte med at dryppe mindst 3-4 gange dagligt, herefter kan dryppefrekvensen sættes ned.

Man kan IKKE forvente at helbrede tilstanden, man KAN reducere sine gener ved hyppig drypning.  

 

 

         Behandling af øjenlågskatar.

Øjenlågskatar er en kronisk betændelse i øjenlågskanten og hårsækkene, som kan ses hos især ældre. Tilstanden kan skyldes infektion i de olieproducerende kirtler eller i hårsækkene langs øjenlågskanten.

Der ses varierende symptomer, i form af en brændende fornemmelse, svien, grus fornemmelse, kløe, tåreflod, let skorpedannelse og rødme langs øjenvipperne. Styrken af symptomerne varierer meget over tid. Ofte ses tilstanden med tørre øjne, da funktionen af kirtler er nedsat eller helt ophørt.

Behandling

  • Vask øjnene med varmt vand, brug evt. baby shampoo til vask af øjenvipper, læg eventuelt varme vattamponer på de lukkede øjenlåg til opblødning.

  • Derefter skal der masseres blidt, gerne et par minutter for at løsne skæl og skorper. Disse fjernes med rent vat eller papirservietter. Gentag behandlingen 2 gange om dagen.

  • Hvis der er ordineret Kloramfeniolsalve (på recept) påføres dette i et tyndt lag på vipperne. Fedter meget.

Behandlingen skulle gerne give mere komfort i øjnene, men der findes desværre ingen magisk kur, der helt kan fjerne symptomerne. Selv ved behandling vil der stadig kunne være lette symptomer.

Når man har opnået komfort i sine øjne, kan man godt forsøge at slække lidt på behandlingsregimet, men da tilstanden ofte er kronisk, vil der komme perioder med opblussen i symptomerne, der nødvendiggør at man intensivere behandlingen igen. Ofte vil man kunne vedligeholde en god periode ved rutinemæssigt at foretage behandlingen 1 gang dagligt eller hver anden dag.

 

 

         Undersøgelser af børn på mistanke om skelen og/ eller brille behov

Børnene får ofte lavet de indledende synsundersøgelser af skeleterapeuten eller optikeren. 

For at vurdere eventuelt brillebehov vil børnene blive dryppet med en dråbe der udvider pupillen og afslapper fokuseringsevnen. Dråben svier LIDT. Dråberne virker efter cirka 20 minutter. Herefter måles der igen for at vurdere eventuelt brillebehov. 

Ud fra disse mål laves brillerecept som medgives og der gives tid til fornyet kontrol. 

 

 

         Patient vejledning ved øjenlågsoperation.

Du bør ikke selv køre bil hjem efter operationen.

Efter operationen tilrådes det at lægge koldt på øjelåget (fx ispose eller lidt frosne ærter i en pose). Læg først et stykke gaze (som gives med efter operationen) på øjelåget derefter det kolde ovenpå. Gentag en gang i timen eller hver anden. Lad det ligge ca. 10 minutter.

Skulle der komme lidt blødning fra såret holdes et stykke gaze mod såret. Kan det ikke stoppes kontaktes klinikken eller skadestuen/vagtlæge.

I dagene indtil trådene fjernes, tilrådes at smøre såret med kloramfenikolsalve til nat. Recepten er lagt på receptserver og kan hentes på apoteket

Efter bad/ansigtsvask må såret gerne duppes tørt, men GNID IKKE. Du må gerne gå i bad og vaske hår allerede dagen efter operation.

Du bør ikke gå i svømmehal 2 uger efter operationen.

På operationsdagen og 2 uger frem bør du ikke bruge makeup.

Kontaktlinser bør undlades på operations dagen og ind til tråden er fjernet.

Undgå direkte sol på arret i mindst 3 måneder efter operationen. Brug solbrille eller høj solfaktor.

Ved operation for tunge øjelåg kan der ikke garanteres fuld symmetri. Arret kan ændre sig et helt år efter operation. Nogle få oplever stramning, misfarvning og/eller irritation svarende til arret.

Er du i tvivl om resultatet ring tal med sekretæren få evt. en tid til vurdering. Der bør gå mindst 3 måneder inden man gør yderligere.

 

 

                  Efterstær

Efterstær er en uklarhed i øjets linsekapsel. Måneder til år efter operation for grå stær kan der udvikles en uklarhed i den gamle linsekapsel bag den kunstige linse. Efterstær vil sløre synet eller give generende lysudstråling.

 

Hvordan behandles efterstær?

Efterstær fjernes med laser. Inden behandling foretages synsmåling, og øjet dryppes med pupiludvidende dråber. Behandlingen foregår siddende, som ved almindelig øjenundersøgelse. Øjets overflade bedøves med øjendråber, og der påsættes en kontaktlinse på øjet. Kontaktlinsen forhindrer øjenblinkning og giver en forstørrelse for øjenlæge.  Laseren brænder et lille hul i efterstæren. I sjældne tilfælde kan det være nødvendigt med flere behandlinger. Behandlingen gør ikke ondt. Behandlingen er smertefri og varer ca. 5-10 minutter.

Er der forholdsregler efter behandlingen?

Synet vil være sløret op til 4 timer efter laserbehandlingen, pga. de pupiludvidende øjendråber. Undgå derfor selv at køre bil umiddelbart efter behandlingen. Solbriller afhjælper noget af ubehaget. Ellers er der ingen forholdsregler.

Er der komplikationer?

Efter behandlingen kan der opstå lette smerter og øjet kan blive rødt. Man kan være generet af små fluer, der oftest forsvinder igen. Eksisterende fluer kan virke mere generende, da der efter behandlingen vil komme mere lys ind i øjet. I meget sjældne tilfælde ses skade på den kunstige linse, hævelse på den gule plet i nethinden eller nethindeløsning.

Ved uventede gener efter behandlingen

Bedes du kontakte Øjenklinikken. Specielt hvis der tilkommer nye fluer, der ikke selv forsvinder efter få dage.

Efterkontrol

Der tilbydes opfølgende kontrol indenfor 1-2 uger.